นักลงทุนสัมพันธ์

PSTC Leader in Power Supply Solution
and Renewable Energy

งบการเงินล่าสุด ดูทั้งหมด

รายงานประจำปี

ดูทั้งหมดปี 2565  ไตรมาสที่ 1
ปี 2564  สรุปงบการเงิน
ปี 2563  สรุปงบการเงิน
รายงานประจำปี 2563
รายงานประจำปี 2562
รายงานประจำปี 2561
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ดูทั้งหมด

56-1 One Report

ดูทั้งหมดรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ล่าสุด ดูทั้งหมด

แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
แจ้งเผยแพร่เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บนเว็บไซต์ของบริษัท
แจ้งเปลี่ยนแปลง CFO
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับ การแต่งตั้งกรรมการบริษัท การงดจ่ายเงินปันผล และ การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์


PSTC พุ่งทะยาน เฉียด 7% อ่านเพิ่ม...
เพาเวอร์ โซลูชั่นปักธงรายได้ทะลุ 20% อ่านเพิ่ม...
Update: PSTC ประกาศปี 63 ตั้งเป้ารายได้โตเกิน 20% ทุ่มงบลงทุน 1 พันลบ. เน้นขยายการลงทุนโรงไฟฟ้า Private PPA -ขายระบบก๊าซ LNG อ่านเพิ่ม...
PSTC คาดรายได้ปีนี้โตเกิน 20% รับรู้ Backlog กว่า 3 พันลบ. อ่านเพิ่ม...

STOCK PST