นักลงทุนสัมพันธ์

PSTC Leader in Power Supply Solution
and Renewable Energy

งบการเงินล่าสุด ดูทั้งหมด

รายงานประจำปี

ดูทั้งหมดปี 2564  ไตรมาสที่ 1
ปี 2563  สรุปงบการเงิน
ปี 2562  สรุปงบการเงิน
รายงานประจำปี 2563
รายงานประจำปี 2562
รายงานประจำปี 2561
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ดูทั้งหมด

แบบ56-1

ดูทั้งหมดรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ประจำปี 2562
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ล่าสุด ดูทั้งหมด

แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาและสถานที่จัดการประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และมาตรการจัดการประชุมภายใต้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของ PSTC
การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมุลค่าหุ้นที่ตราไว้
หุ้นเพิ่มทุนของ PSTC เริ่มซื้อขายวันที่ 18 พฤษภาคม 2563

ข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์


เพาเวอร์ โซลูชั่นปักธงรายได้ทะลุ 20% อ่านเพิ่ม...
Update: PSTC ประกาศปี 63 ตั้งเป้ารายได้โตเกิน 20% ทุ่มงบลงทุน 1 พันลบ. เน้นขยายการลงทุนโรงไฟฟ้า Private PPA -ขายระบบก๊าซ LNG อ่านเพิ่ม...
PSTC คาดรายได้ปีนี้โตเกิน 20% รับรู้ Backlog กว่า 3 พันลบ. อ่านเพิ่ม...
PSTC เริงร่าปีหนูทองปักธงรายได้ทะลุ 20% ทยอยรับรู้ backlog ในมือมูลค่ากว่า 3 พันลบ. อ่านเพิ่ม...

STOCK PST