นักลงทุนสัมพันธ์

PSTC Leader in Power Supply Solution
and Renewable Energy

งบการเงินล่าสุด ดูทั้งหมด

รายงานประจำปี

ดูทั้งหมดปี 2564  ไตรมาสที่ 3
ปี 2563  สรุปงบการเงิน
ปี 2562  สรุปงบการเงิน
รายงานประจำปี 2563
รายงานประจำปี 2562
รายงานประจำปี 2561
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ดูทั้งหมด

แบบ56-1

ดูทั้งหมดรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ประจำปี 2563
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ล่าสุด ดูทั้งหมด

คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น หลักเกณฑ์ และวิธีการเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระ และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท รวมถึงส่งคำถามที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บนทางเว็บไซต์ของบริษัท
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์


PSTC พุ่งทะยาน เฉียด 7% อ่านเพิ่ม...
เพาเวอร์ โซลูชั่นปักธงรายได้ทะลุ 20% อ่านเพิ่ม...
Update: PSTC ประกาศปี 63 ตั้งเป้ารายได้โตเกิน 20% ทุ่มงบลงทุน 1 พันลบ. เน้นขยายการลงทุนโรงไฟฟ้า Private PPA -ขายระบบก๊าซ LNG อ่านเพิ่ม...
PSTC คาดรายได้ปีนี้โตเกิน 20% รับรู้ Backlog กว่า 3 พันลบ. อ่านเพิ่ม...

STOCK PST