นักลงทุนสัมพันธ์

PSTC Leader in Power Supply Solution
and Renewable Energy

งบการเงิน

ประจำปี ประจำไตรมาส งบการเงินประจำปี
  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3  
  ปี 2564
  ปี 2563
  ปี 2562
  ปี 2561


MD&A

ประจำปี ประจำไตรมาส งบการเงินประจำปี
  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3  
  ปี 2564
  ปี 2563
  ปี 2562
  ปี 2561
  ปี 2560
  ปี 2559