นักลงทุนสัมพันธ์

PSTC Leader in Power Supply Solution
and Renewable Energy

งบการเงินล่าสุด ดูทั้งหมด

รายงานประจำปี

ดูทั้งหมดปี 2563  สรุปงบการเงิน
ปี 2562  สรุปงบการเงิน
ปี 2561  สรุปงบการเงิน
รายงานประจำปี 2563
รายงานประจำปี 2562
รายงานประจำปี 2561
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ดูทั้งหมด

แบบ56-1

ดูทั้งหมดรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ประจำปี 2562
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ล่าสุด ดูทั้งหมด

แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาและสถานที่จัดการประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และมาตรการจัดการประชุมภายใต้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของ PSTC
การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมุลค่าหุ้นที่ตราไว้
หุ้นเพิ่มทุนของ PSTC เริ่มซื้อขายวันที่ 18 พฤษภาคม 2563

ข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์


เพาเวอร์ โซลูชั่นปักธงรายได้ทะลุ 20% อ่านเพิ่ม...
Update: PSTC ประกาศปี 63 ตั้งเป้ารายได้โตเกิน 20% ทุ่มงบลงทุน 1 พันลบ. เน้นขยายการลงทุนโรงไฟฟ้า Private PPA -ขายระบบก๊าซ LNG อ่านเพิ่ม...
PSTC คาดรายได้ปีนี้โตเกิน 20% รับรู้ Backlog กว่า 3 พันลบ. อ่านเพิ่ม...
PSTC เริงร่าปีหนูทองปักธงรายได้ทะลุ 20% ทยอยรับรู้ backlog ในมือมูลค่ากว่า 3 พันลบ. อ่านเพิ่ม...

STOCK PST