นักลงทุนสัมพันธ์

PSTC Leader in Power Supply Solution
and Renewable Energy

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

สำนักงานใหญ่ 325/1 อาคารพีเอสที ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ
Tel : 02-9938982 Fax : 02-5318631
E-mail : info@pst.co.th