เกี่ยวกับเรา

PSTC Leader in Power Supply Solution
and Renewable Energy

CAREER

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ พีเอสที กลุ่มธุรกิจผู้เชียวชาญด้านการออกแบบและบริหารจัดการระบบไฟฟ้าและพลังงาน โดยได้รับการรับรองคุณภาพ ISO9001:2015 ทางด้านการขาย การออกแบบ และการให้บริการหลังการขายระบบสำรองไฟฟ้า และได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015 


1. Vice President Human Resource and Administration

Qualifications

1. Male / Female , age 35-45 years.
2. Bachelor's degree in Human Resource or related field.
3. At least 15 years of direct experience in HR and Admin function.
4. Service minded and good interpersonal relations
5. Good command of Microsoft Office and related basic programs.

Job Description

1. Be responsible for overall HRM & HRD and Admin function.
2. Lead, guide and monitor HR and Admin team.
3. Develop innovative strategies to enhance performance of the HR and Admin staff.
4. Manage and control all tasks relating to labor law and regulation and SEC/SET regulation.
5. Provide solution and initiate HR and Admin projects for improvement and development.
6. Manage training schedules and coordinate with department heads for arrangement and training result.
7. Other tasks assignment.


2. Investor Relations

Qualifications

1. Male / Female, age 25-35 years.
2. Bachelor's degree In economics, finance, accounting or related fields
3. Have a special experience in investor relations and marketing.
4. Good command of English and Thai
5. Have knowledge and understanding about Public Limited Company Law And stock exchange regulations as well.
6. Good command of Microsoft Office and related basic programs.
7. Be of good conduct, honesty, integrity to the commander, and the workplace.
8. Executive secretary experience is an advantage.

Job Description

1. Oversee the operations of the company. According to the announcement Rules and regulations of the SET and the SEC
2. Supervise the reporting of the Company's information And answer investor questions
3. Make an annual report. And various information information for submission to the stock exchange as scheduled
4. Co-prepare information for shareholders' meetings, listed companies meet investors quarterly. And business visits
5. Coordinate the organization of investor relations activities such as analysts, meet executives and publicize news.
6. Coordinate the shareholder registration with TSD and registration of capital change with the Ministry of Commerce.
7. Coordinate with the Company Secretary and other committees as well as other related persons both inside and outside.
8. Others following supervisor assignment


3. Corporate Secretary

Qualifications

1. Male / Female, age 25-35 years.
2. Bachelor's degree In economics, finance, accounting or related fields
3. At least 3 years of experience in the corporate secretary work.
4. Have good English communication skills
5. Able to drive a car, have a driving license and have a car.
6. Personality, good human relationship, Good attitude.
7. Good command of Microsoft Office and related basic programs.

Job Description

1. Deal and coordinate to SEC / SET
2. Elcid the company news to SET
3. Responsible for the company and director document required by the rule of SEC / SET
4. Assistant the executive member.


สวัสดิการ

    • ประกันสังคม
    • เงินเบี้ยเลี้ยง
    • ค่าที่พัก (กรณีปฏิบัติงานต่างจังหวัด)
    • ค่าน้ำมัน (ตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง)
    • เงินช่วยเหลือกรณีคลอดบุตร
    • เงินช่วยเหลืองานมงคลสมรส
    • เงินช่วยเหลือกรณีคนในครอบครัวเสียชีวิต
    • การให้เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย
    • ตรวจสุขภาพประจำปี
    • ประกันชีวิตกลุ่ม
    • ประกันอุบัติเหตุ
    • ค่ารักษา IPD
    • ค่ารักษา OPD  30 ครั้ง/ปี
    • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3-15%
    • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
    • กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี
    • ฝึกอบรมทั้งภายใน/ภายนอก
    • พิจารณาปรับเงินเดือนประจำปี
    • โบนัสประจำปีตามผลประกอบการ 

วิธีการรับสมัคร

ติดต่อสอบถามที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หมายเลขโทรศัพท์ : 02-4086230-4 ต่อ 5006 หรือส่งประวัติสมัครงานมาที่ E-mail : nuttiya.w@biggas.co.th

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ อาคารพีเอสทีซี เลขที่ 389 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์    : +66 (0) 2526 9999
โทรสาร    : +66 (0) 2408 6235