ธุรกิจของเรา

PSTC Leader in Power Supply Solution
and Renewable Energy

โรงไฟฟ้าพลังงานชีวภาพบริษัท โรงไฟฟ้าขุนพัดเพ็ง จำกัด

ที่อยู่ 
เลขที่ 325/1 อาคารพีเอสที ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

ที่ตั้งโรงงาน 
ต.สระยายโสม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

ข้อมูลบริษัท
บริหารโครงการโดย บริษัท โรงไฟฟ้าขุนพัดเพ็ง จำกัด
พื้นที่โครงการ 6-2-17.5 ไร่
ขนาดกำลังการผลิต 1 เมกะวัตต์
เทคโนโลยี Cover Lagoon Digester + BIO Gas Engine
เริ่มต้นขายไฟฟ้า

16 ตุลาคม 2557 ต่อมาได้มีการปรับปรุงและเปลี่ยนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าใหม่  ซึ่งคาดว่าจะสามารถทำการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date : COD) ด้วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าใหม่ได้ในปี 2562

ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า Adder 0.50 บาท/7ปี 
ผู้รับซื้อไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค