ธุรกิจของเรา

PSTC Leader in Power Supply Solution
and Renewable Energy

โรงไฟฟ้าพลังงานชีวภาพ

  

บริษัท เศรษฐีสุพรรณ ไบโอกรีน เพาเวอร์ จำกัด

ที่อยู่ 
เลขที่ 325/1 อาคารพีเอสที ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

ที่ตั้งโรงงาน 
ต.ตลิ่งชัน อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุุรี

ข้อมูลบริษัท
บริหารโครงการโดย บริษัท เศรษฐีสุพรรณ ไบโอกรีน เพาเวอร์ จำกัด
พื้นที่โครงการ 41-0-25 ไร่
ขนาดกำลังการผลิต 2 เมกะวัตต์ 
เทคโนโลยี Cover Lagoon Digester + BIO Gas Engine
เริ่มต้นขายไฟฟ้า 20 ตุลาคม 2558
ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า Adder 0.30 บาท/7ปี 
ผู้รับซื้อไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค