ธุรกิจของเรา

PSTC Leader in Power Supply Solution
and Renewable Energy

โรงไฟฟ้าพลังงานชีวภาพ

  

บริษัท อรัญ เพาเวอร์ จำกัด

ที่อยู่ 
เลขที่ 325/1 อาคารพีเอสที ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

ที่ตั้งโรงงาน 
ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุุรี

ข้อมูลบริษัท
บริหารโครงการโดย บริษัท อรัญ เพาเวอร์ จำกัด
พื้นที่โครงการ 61-3-66 ไร่
ขนาดกำลังการผลิต 4 เมกกะวัตต์ 
เทคโนโลยี Cover Lagoon Digester + BIO Gas Engine
เริ่มต้นขายไฟฟ้า 19 มีนาคม 2557
ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า Adder 0.30 บาท/7 ปี
ผู้รับซื้อไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค