ข่าวสาร & กิจกรรม

PSTC Leader in Power Supply Solution
and Renewable Energy

คอลัมน์ ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น: "ณัฐฐวรรณ" ขาย SEAFCO รอบแรก!

 

 “ณัฐฐวรรณ ทัศนนิพันธ์” กรรมการ รวมถึงผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับ 2 ของ บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) หรือ SEAFCO เทขายหุ้นออกมารอบแรกของปีนี้ โดย ณ วันที่ 5 มิ.ย.60 เทขายออกมา 1.42 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 12 บาท รวมมูลค่า 17.06 ล้านบาท
          รายงานประจำวันที่ 05 มิถุนายน 2560
          ชื่อบริษัทชื่อผู้บริหารความสัมพันธ์ประเภทหลักทรัพย์วันที่รับเอกสารวันที่ได้มา/จำหน่ายจำนวนราคามูลค่าการซื้อขายวิธีการได้มา/จำหน่ายSEAFCOณัฐฐวรรณทัศนนิพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ5/6/256031/5/25601,421,600 12.00 17,059,200.00 ขายBDMSชาตรีดวงเนตรผู้จัดทำหุ้นสามัญ5/6/25601/6/2560500,000 18.50 9,250,000.00 ซื้อ PSTC ภาณุศีติสารผู้จัดทำหุ้นสามัญ5/6/25601/6/256010,000,000 0.73 7,300,000.00 ซื้อ PSTC ภาณุศีติสารผู้จัดทำหุ้นสามัญ5/6/25602/6/256010,000,000 0.73 7,300,000.00 ซื้อ*ECFวัลลภสุขสวัสดิ์ผู้จัดทำวอร์แรนต์5/6/25601/6/25601,516,000 3.10 4,699,600.00 ขาย**ECFวราภรณ์สุขสวัสดิ์ผู้จัดทำวอร์แรนต์5/6/25601/6/25601,484,000 3.10 4,600,400.00 ขายTFDอภิชัยเตชะอุบลคู่สมรสหุ้นสามัญ2/6/25601/6/25601,650,000 2.11 3,481,500.00 ซื้อ***SELICอโณทัยอดุลพันธุ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ2/6/25601/6/25601,000,000 3.20 3,200,000.00 ขาย****SELICเอกสุวัฒนพิมพ์คู่สมรสหุ้นสามัญ2/6/25601/6/25601,000,000 3.20 3,200,000.00 ซื้อECLปรีชาวีระพงษ์ผู้จัดทำวอร์แรนต์5/6/25602/6/25602,000,000 1.38 2,760,000.00 ซื้อSEAFCOณัฐฐพลทัศนนิพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ5/6/256031/5/2560213,200 12.00 2,558,400.00 ขายDNAศุภากรฉั่วศิริพัฒนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ2/6/256030/5/25602,000,000 1.11 2,220,000.00 ขาย*****DNAสามารถฉั่วศิริพัฒนาคู่สมรสหุ้นสามัญ2/6/256030/5/25602,000,000 1.11 2,220,000.00 ขายECLปรีชาวีระพงษ์ผู้จัดทำวอร์แรนต์5/6/25602/6/25601,500,000 1.38 2,070,000.00 ซื้อIVLดีลิป กุมาร์อากาวาลผู้จัดทำหุ้นสามัญ2/6/25601/6/256051,570 37.00 1,908,090.00 ซื้อAPวรพงศ์วิโรจน์ธนานุกูลผู้จัดทำหุ้นสามัญ5/6/25601/6/2560220,000 7.65 1,683,000.00 ขายIVLอุเดย์ พอล ซิงห์กิลผู้จัดทำหุ้นสามัญ2/6/25601/6/256036,346 37.00 1,344,802.00 ซื้อTSRเธียรวรรณีแจ้งอยู่ผู้จัดทำวอร์แรนต์5/6/25601/6/2560430,000 2.80 1,204,000.00 ขายUTPกำจรชื่นชูจิตต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ5/6/25602/6/2560100,000 8.10 810,000.00 ขายHARNรัตนพันธ์มุขหริวัฒนานนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ5/6/25602/6/2560250,000 3.24 810,000.00 ขายUTPกำจรชื่นชูจิตต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ5/6/25602/6/2560100,000 8.05 805,000.00 ขายUTPกำจรชื่นชูจิตต์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ5/6/25602/6/2560100,000 8.00 800,000.00 ขายIVLซันเจย์อาฮูจาผู้จัดทำหุ้นสามัญ5/6/25601/6/256019,304 37.00 714,248.00 ซื้อTSRเธียรวรรณีแจ้งอยู่ผู้จัดทำวอร์แรนต์5/6/25601/6/2560252,800 2.82 712,896.00 ขายTSRเธียรวรรณีแจ้งอยู่ผู้จัดทำวอร์แรนต์5/6/25601/6/2560250,000 2.84 710,000.00 ขายNPPสุรพงษ์เตรียมชาญชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ5/6/25602/6/25601,000,000 0.70 700,000.00 ซื้อSMITพิชัยนิธิวาสินผู้จัดทำหุ้นสามัญ5/6/25601/6/2560100,000 6.53 653,000.00 ขายMTLSสงกรานต์เอี่ยมกายผู้จัดทำหุ้นสามัญ5/6/25601/6/256020,000 31.75 635,000.00 ซื้อTSRเธียรวรรณีแจ้งอยู่ผู้จัดทำวอร์แรนต์5/6/25601/6/2560215,400 2.86 616,044.00 ขายUACกิตติชีวะเกตุผู้จัดทำหุ้นสามัญ2/6/256031/5/2560106,000 5.47 579,820.00 ซื้อ
          หมายเหตุ : เฉพาะข้อมูลมูลค่าการซื้อขาย 30 อันดับแรก ณ เวลา 18.30 น. *ECF ขายให้ คุณพิกุล พานิช (น้องสาว) **ECF ขายให้ คุณพิกุล พานิช (น้องสาว) ***SELIC ขายให้ นางอัญชลี สุวัฒนพิมพ์ ****SELIC ซื้อจาก นายอโณทัย อดุลพันธ์ *****DNA ทำรายการโดย ศุภากร ฉั่วศิริพัฒนา (คู่สมรส)
          ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวหุ้น คอลัมน์ ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น ฉบับวันที่ 6 มิถุนายน 2560