ข่าวสาร & กิจกรรม

PSTC Leader in Power Supply Solution
and Renewable Energy

PST จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

 

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558  บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ณ ห้องประชุมวิภาดา ภัตตาคารจิตรโภชนา  โดยที่ประชุมเห็นชอบทุกวาระการประชุมตามที่คณะกรรมการเสนอ  พร้อมกันนี้ นายภาณุ ศีติสาร ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทซึ่งมาเข้าประชุมครบทุกท่าน ได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกัน