ข่าวสาร & กิจกรรม

PSTC Leader in Power Supply Solution
and Renewable Energy

PSTC เดินหน้าลุยโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนเพิ่มอีก 3 MW เชื่อหนุนผลงานปี 2558 โตแข็งแกร่ง

 PSTC เดินหน้าลุยโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนเพิ่มอีก 3 MW เชื่อหนุนผลงานปี 2558 โตแข็งแกร่ง

นายพระนาย กังวาลรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) “PSTC” เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้เดินหน้าพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในรูปแบบโซล่าฟาร์มขนาด 1 เมกะกวัตต์ ที่จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเป็นโครงการที่บริษัทได้ยื่นขออนุญาตไปตั้งแต่ปี 2553 และได้รับการแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติการรับซื้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมื่อต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมา โดยได้รับการสนับสนุนในรูปแบบ Feed-in Tariff ในราคา 5.66 บาท เป็นระยะเวลา 25 ปี คาดว่าโครงการดังกล่าวจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2558

ส่วนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลที่บริษัทได้ยื่นแบบคำขอจำหน่ายไฟฟ้าและการเชื่อมโยงไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) จำนวน 7 โครงการๆ ละ 900 กิโลวัตต์ รวม 6.93 เมกะวัตต์นั้น ปัจจุบันได้รับแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติการทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแล้ว 1 โครงการ คือโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลที่จังหวัดตรัง และล่าสุดได้รับการแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติการรับซื้อไฟฟ้าอีก 1 โครงการ ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลที่จังหวัดชลบุรี ซึ่งได้รับการสนับสนุนในรูปแบบส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) ในราคา 0.50 บาทต่อหน่วย เป็นเวลา 7 ปี โดยคาดว่าจะสามารถเริ่มก่อสร้างได้ในปี 2558

พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ยังได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าให้เข้ารับเหมาก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลอีก 2 โครงการๆ ละ 0.99 เมกะวัตต์ รวมมูลค่าโครงการทั้งสิ้น 235 ล้านบาท คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จได้ภายในเดือนกันยายน 2558 นี้

การเดินหน้าขยายงานโครงการพลังงานทดแทน รวมถึงการเข้ารับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลอีก 2 โรงให้แก่ลูกค้าในครั้งนี้ จะทำให้บริษัทฯ สามารถรับรู้รายได้จากธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนเพิ่มมากขึ้น และช่วยทำให้ผลการดำเนินงานของ PSTC ในปีถัดไปเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งต่อไป