ข่าวสาร & กิจกรรม

PSTC Leader in Power Supply Solution
and Renewable Energy

PST จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

 PST จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557นายภาณุ ศีติสาร (กลาง) ประธานกรรมการ บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย นายพระนาย กังวาลรัตน์ (ขวา)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายศิริชัย ฉั่วเจริญศิริ (ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ณ ห้องประชุม
ภัตตาคารจิตรโภชนา เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา