ข่าวสาร & กิจกรรม

PSTC Leader in Power Supply Solution
and Renewable Energy

ไบโอโกกรีน จัดเวทีชี้แจงโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวลที่นครศรีธรรมราช

 

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา บริษัท ไบโอโกกรีน จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล และโรงไฟฟ้าจากขยะในรูปแบบพลังงานความร้อน ได้จัดเวทีชี้แจงโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวลขนาดเล็กมาก (VSPP) 0.99 MW ณ วัดควนสุทธาราม ในพื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วยกำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และชาวบ้านในพื้นที่ มาเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงโครงการในครั้งนี้อย่างคึกคักมากกว่า 220 คน

โดยการจัดชี้แจงโครงการดังกล่าว บริษัท ไบโอโกกรีน จำกัด ได้ทำการชี้แจงรายละเอียดโครงการอย่างละเอียด ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรายละเอียดที่ตั้งโครงการ เทคโนโลยีการผลิต วัตถุดิบ รวมถึงข้อดีข้อเสียต่างๆ หลังจากนั้น ชาวบ้านที่เข้าร่วมรับฟังได้ซักถามรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล ไม่ว่าจะเป็นข้อดีข้อเสีย และผลกระทบจากการตั้งโรงไฟฟ้าฯ ซึ่งคณะทำงานของบริษัทฯ ได้ชี้แจงในประเด็นต่างๆ จนชาวบ้านมีความเข้าใจในรายละเอียดต่างๆ ของโรงไฟฟ้าฯ เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ บริษัท ไบโอโกกรีน จำกัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับการตอบรับซื้อไฟฟ้าในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้ว 7 โครงการ รวมกำลังการผลิต 6.93 เมกะวัตต์ นอกจากนี้ บริษัทยังได้ทำการยื่นคำขอจำหน่ายไฟฟ้าฯ ในโครงการโรงไฟฟ้าจากขยะในรูปแบบพลังงานความร้อนซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค