ข่าวสาร & กิจกรรม

PSTC Leader in Power Supply Solution
and Renewable Energy

ไบโอโกกรีน ผ่านประชาคมโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลที่จังหวัดชลบุรี

 

เมื่อวันที่ 24 สิงหาาคม 2558 ที่ผ่านมา บริษัท ไบโอโกกรีน จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล และโรงไฟฟ้าจากขยะในรูปแบบพลังงานความร้อน ได้จัดประชาคมเพื่อรับฟังความคิดของประชาชน ในพื้นที่หมู่ที่ 10 ตำบลนาวังหิน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นที่ตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลขนาดเล็ก 0.99 เมกะวัตต์ โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน พร้อมด้วยกำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านในพื้นที่ มาเข้าร่วมรับฟังการทำประชาคมในครั้งนี้อย่างคึกคัก โดยการจัดประชาคมดังกล่าวผ่านลุล่วงไปด้วยดี

ทั้งนี้ บริษัท ไบโอโกกรีน จำกัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับการตอบรับซื้อไฟฟ้าในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้ว 7 โครงการ รวมกำลังการผลิต 6.93 เมกะวัตต์ รวมถึงโครงการที่จังหวัดชลบุรี ขนาดกำลังการผลิต 0.99 เมกะวัตต์ ซึ่งผ่านการจัดประชาคมแล้ว  นอกจากนี้ บริษัทยังได้ทำการยื่นคำขอจำหน่ายไฟฟ้าฯ ในโครงการโรงไฟฟ้าจากขยะในรูปแบบพลังงานความร้อนซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค