ข่าวสาร & กิจกรรม

PSTC Leader in Power Supply Solution
and Renewable Energy

"กันหา โซล่าพาวเวอร์" ได้รับการรับรอง “ฉลากเขียว” จาก สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

เมื่อวันศุกร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2558 คุณพระนาย กังวาลรัตน์ ในนามของตัวแทน บริษัท กันหา โซล่าพาวเวอร์ จำกัด ได้ขึ้นรับมอบ“ ใบรับรองการใช้ หรือ ผลิตพลังงานหมุนเวียน (ประเภทฉลากเขียว สำหรับการผลิตหรือจัดหาพลังงานเพื่อจำหน่าย) จากเทคโนโลยีการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์” ณ ห้องวิภาวดี บอลลูม A โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์  เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ เพื่อเป็นการรับรองว่า โรงไฟฟ้า บริษัทกันหา โซล่าพาวเวอร์ จำกัด ได้ผ่านการประเมินมาตราฐานในด้านของการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ การพัฒนาด้านการนำพลังงานหมุนเวียนขึ้นมาใช้