ข่าวสาร & กิจกรรม

PSTC Leader in Power Supply Solution
and Renewable Energy

พีเอสที ลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

 

เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ พีเอสที ผู้นำด้านการบริหารจัดการระบบไฟฟ้าและพลังงานของประเทศ ได้ร่วมลงนามทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยมีขอบเขตความร่วมมือระหว่างทั้งสองฝ่ายในการร่วมมือกันพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินในเขตพื้นที่ของมหาวิทยาลัยให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด