ข่าวสาร & กิจกรรม

PSTC Leader in Power Supply Solution
and Renewable Energy

PSTC จัดงานแถลงข่าว "เปิดโมเดลสร้างรายได้ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน"

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) โดยคุณภาณุ ศีติสาร ประธานกรรมการบริษัท และคุณพระนาย กังวาลรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้จัดงานแถลงข่าว "PSTC เปิดโมเดลสร้างรายได้ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน" พร้อมเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชนแขนงต่างๆ ที่ช่วยนำเสนอข่าวของบริษัทมาอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาที่ผ่านมา

ทั้งนี้ งานดังกล่าวจัดขึ้นที่ร้านอาหาร "Sky View" ณ สกายโดม รีโซเทล ถนนเกษตร-นวมินทร์ โดยบรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความสนุกสนานและเป็นกันเอง