ข่าวสาร & กิจกรรม

PSTC Leader in Power Supply Solution
and Renewable Energy

โครงการประกวดออกแบบมาสคอต “PST MASCOT CONTEST”

โครงการประกวดออกแบบมาสคอต “PST MASCOT CONTEST”

บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ขอเชิญชวน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบมาสคอต “PST MASCOT CONTEST” ภายใต้โครงการ “พลังงาน พลังคน พลังเยาวชน พลังปัญญา” เพื่อใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์บริษัท ชิงเงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาทพร้อมโล่และเกียรติบัตร โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

  • เพื่อให้บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) มีสื่อสัญลักษณ์ (Mascot) ที่เป็นเอกลักษณ์สำหรับการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่กิจกรรมในโอกาสต่างๆ
  • เพื่อนำมาประกอบการประชาสัมพันธ์บริษัทได้หลายรูปแบบทั้งสิ่งพิมพ์ การใช้งานบนเว็บไซต์ การทำเป็นภาพเคลื่อนไหวในสื่อแบบต่างๆ การใช้งานเป็นหุ่นจริง หรือใช้เป็นของที่ระลึก
  • เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้กับนักออกแบบ นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป มีโอกาสแสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์


>> รายละเอียดโครงการ

>> ดาวน์โหลดใบสมัคร