ธุรกิจของเรา

PSTC Leader in Power Supply Solution
and Renewable Energy

ICT & Telecom Solution

          เป็นกลุ่มธุรกิจใหม่ซึ่งบริษัทวางเป้าหมายจะขยายไปสู่การให้บริการด้านสารสนเทศและการสื่อสารอย่างครบวงจร เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยบริการที่หลากหลาย พร้อมคุณภาพบริการที่สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า