ธุรกิจของเรา

PSTC Leader in Power Supply Solution
and Renewable Energy

โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล

 

บริษัท ไบโอโกกรีน จำกัด

ที่อยู่ 
เลขที่ 325/1 อาคารพีเอสที ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

ที่ตั้งโรงงาน 
ต.นาวังหิน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

ข้อมูลบริษัท
ผู้ยื่นแบบคำขอ บริษัท ไบโอโกกรีน จำกัด
ผู้รับซื้อไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ที่ตั้งโครงการ ต.นาวังหิน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
กำลังการผลิตติดตั้ง 990 กิโลวัตต์ ต่อโครงการ
เทคโนโลยี ระบบก๊าซซิฟิเคชั่น (Gasification System) + เครื่องยนต์เชื้อเพลิงก๊าซ (Gas Engine)
ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) FiT 5.84  5.34 + 0.5 premium (8 ปี)
สถานะโครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ