ธุรกิจของเรา

PSTC Leader in Power Supply Solution
and Renewable Energy

โรงไฟฟ้าพลังงานชีวภาพบริษัท นวรัตน์ บีเวอร์เรส จำกัด

ที่อยู่ 
เลขที่ 325/1 อาคารพีเอสที ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

ที่ตั้งโรงงาน 
ต.กู่สวนแตง  อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์

ข้อมูลบริษัท
บริหารโครงการโดย บริษัท นวรัตน์ บีเวอร์เรส จำกัด
พื้นที่โครงการ 18-3-33 ไร่
ขนาดกำลังการผลิต 1 เมกะวัตต์
เทคโนโลยี Cover Lagoon Digester + BIO Gas Engine
เริ่มต้นขายไฟฟ้า 11 พฤษภาคม 2555
ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า Adder 0.50 บาท/7 ปี
ผู้รับซื้อไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค