ข่าวสาร & กิจกรรม

PSTC Leader in Power Supply Solution
and Renewable Energy

พระนาย กังวาลรัตน์..วางแผนดี ชีวิตนี้ก็โรยด้วยกลีบกุหลาบ

การมีพื้นฐานนิสัยการออมที่ดี ทำให้คนคนหนึ่งไม่เคยมีช่วงชีวิตที่ลำบาก และจะดีแค่ไหนถ้าเราทุกคนสามารถวางแผนชีวิตตัวเองได้อย่าง "พระนาย กังวาลรัตน์" ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ พีเอสทีซี (PSTC)