ธุรกิจของเรา

PSTC Leader in Power Supply Solution
and Renewable Energy

 บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ 
เลขที่ 325/1 อาคารพีเอสที ถนนพหลโยธิน   แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

ที่ตั้งโรงงาน 
ต.บ้านแก้ง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว

 

ข้อมูลบริษัท
บริหารโครงการโดย บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
พื้นที่โครงการ 60 ไร่
ขนาดกำลังการผลิต 5 เมกะวัตต์
เทคโนโลยี เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบาง (Thin film)
วันที่จำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) 26 ธันวาคม 2559
อัตตราการรับซื้อไฟฟ้า FiT 5.66 บาท/25 ปี 
ผู้รับซื้อไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 

 

 


โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์