ธุรกิจของเรา

PSTC Leader in Power Supply Solution
and Renewable Energy

 

บริษัท เวลล์ โคราช เอ็นเนอร์ยี จำกัด

ที่อยู่ 
เลขที่ 325/1 อาคารพีเอสที ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

ที่ตั้งโครงการ 
ต.เมืองไผ่ อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์

 

ข้อมูลบริษัท
บริหารโครงการโดย บริษัท เวลล์ โคราช เอ็นเนอร์ยี จำกัด
ขนาดกำลังการผลิต 8 เมกกะวัตต์
เทคโนโลยี ระบบก๊าซซิฟิเคชั่น (Gasification System) + เครื่องยนต์เชื้อเพลิงก๊าซ (Gas Engine)
ประเภทเชื้อเพลิงที่ใชัในการผลิต ไม้สับ เปลือกไม้สับ ไม้ใผ่สับ เปลือกมันสำปะหลัง เหง้ามันสำปะหลัง แกลบขี้ได่ ซังข้าวโพด เปลือกข้าวโพด และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่นำมาใช้ได้
วันที่จำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) กรกฎาคม 2558
อัตราการรับซื้อไฟฟ้า

FiT 4.54 บาท/8 ปี แรก

FiT 4.24 บาท/12 ปี หลัง

ผู้รับซื้อไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 

 


โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล