ธุรกิจของเรา

PSTC Leader in Power Supply Solution
and Renewable Energyบริษัท โรงไฟฟ้าขุนพัดเพ็ง จำกัด

ที่อยู่ 
เลขที่ 325/1 อาคารพีเอสที ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

ที่ตั้งโรงงาน 
ต.สระยายโสม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

ข้อมูลบริษัท
บริหารโครงการโดย บริษัท โรงไฟฟ้าขุนพัดเพ็ง จำกัด
ที่ตั้งโรงงาน ต.สระยายโสม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุุรี
พื้นที่โครงการ  
ขนาดกำลังการผลิต 1 เมกะวัตต์
เทคโนโลยี  
เริ่มต้นขายไฟฟ้า 30 ธันวาคม 2560
ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า Adder 0.50 บาท/7ปี 
ผู้รับซื้อไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สถานะโครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

โรงไฟฟ้าพลังงานชีวภาพ