ธุรกิจของเรา

PSTC Leader in Power Supply Solution
and Renewable Energy

 บริษัท อรัญ เพาเวอร์ จำกัด (เฟส 2)

ที่อยู่ 
เลขที่ 325/1 อาคารพีเอสที ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

ที่ตั้งโรงงาน 
ต.หัวนา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุุรี

ข้อมูลบริษัท
บริหารโครงการโดย บริษัท อรัญ เพาเวอร์ จำกัด
ที่ตั้งโรงงาน จ.สุพรรณบุุรี
พื้นที่โครงการ 93-1-26.05 ไร่
ขนาดกำลังการผลิต 4 เมกะวัตต์ 
เทคโนโลยี  
เริ่มต้นขายไฟฟ้า อยู่ระหว่างการขอขยายวัน SCOD
ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า Adder 0.30 บาท/7ปี 
ผู้รับซื้อไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

โรงไฟฟ้าพลังงานชีวภาพ