ข่าวสาร & กิจกรรม

PSTC Leader in Power Supply Solution
and Renewable Energy

'พีเอสทีซี' หวังผลิตไฟฟ้า 100 เมกใน 3 ปี