นักลงทุนสัมพันธ์

PSTC Leader in Power Supply Solution
and Renewable Energy

ข้อมูลนักวิเคราะห์

 

บริษัทหลักทรัพย์ วันที่ ดาวน์โหลด
Capital Nomura Securities Public Company Limited  วันที่ 23 กรกฎาคม 2561
Capital Nomura Securities Public Company Limited  วันที่ 29 กันยายน 2560
Phillip Securities (Thailand) Public Company Limited วันที่ 6 กรกฎาคม 2560
Phillip Securities (Thailand) Public Company Limited วันที่ 16 พฤษภาคม 2560  
Phillip Securities (Thailand) Public Company Limited วันที่ 21 เมษายน 2560
Capital Nomura Securities Public Company Limited  วันที่ 20 เมษายน 2560
Phillip Securities (Thailand) Public Company Limited วันที่ 3 มีนาคม 2560
Capital Nomura Securities Public Company Limited  วันที่ 31 มกราคม 2560
Phillip Securities (Thailand) Public Company Limited วันที่ 30 มกราคม 2560
Phillip Securities (Thailand) Public Company Limited วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
AEC Securities Public Company Limited วันที่ 31 สิงหาคม 2559
Thanachart Securities Public Company Limited วันที่ 13 กรกฎาคม 2559
Land And House Securities Public Company Limited วันที่ 13 กรกฎาคม 2559
KGI Securities (Thailand) Public Company Limited วันที่ 13 กรกฎาคม 2559
CIMB Securities (Thailand) Public Company Limited วันที่ 13 กรกฎาคม 2559
Aira Securities Public Company Limited วันที่ 13 กรกฎาคม 2559
AEC Securities Public Compay Limited วันที่ 12 กรกฎาคม 2559
Capital Nomura Securities Public Company Limited  วันที่ 12 กรกฎาคม 2559
ASL Securities Public Company Limited วันที่ 12 กรกฎาคม 2559
Capital Nomura Securities Public Company Limited  วันที่ 4 กรกฎาคม 2559
Capital Nomura Securities Public Company Limited  วันที่ 20 มกราคม 2559