นักลงทุนสัมพันธ์

PSTC Leader in Power Supply Solution
and Renewable Energy

งบการเงินล่าสุด ดูทั้งหมด

รายงานประจำปี

ดูทั้งหมดปี 2562  ไตรมาสที่ 1
ปี 2561  สรุปงบการเงิน
ปี 2560  สรุปงบการเงิน
รายงานประจำปี 2561
รายงานประจำปี 2560
รายงานประจำปี 2559
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ดูทั้งหมด

แบบ56-1

ดูทั้งหมดรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ประจำปี 2561
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ล่าสุด ดูทั้งหมด

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บนทางเว็บไซต์ของบริษัท
การเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์


PSTC จับมือ `ไชน่า ปิโตรเลียมฯ` ก่อสร้างระบบขนส่งน้ำมันทางท่อภาคอีสาน อ่านเพิ่ม...
TPN ลงนามจ้าง CPP จากจีน 9,000 ล้านบาท สร้างท่อน้ำมันภาคอีสาน เล็งเชื่อมต่อถึงสปป.ลาว อ่านเพิ่ม...
นักลงทุนรายใหญ่จ่อควักเงินร่วมทุนผนึก BIGGAS บริษัทย่อย PSTC ลุยโครงการท่อน้ำมันส่วนขยาย อ่านเพิ่ม...
นักลงทุนรายใหญ่จ่อควักเงินร่วมทุนผนึก BIGGAS บริษัทย่อย PSTC อ่านเพิ่ม...

STOCK PST