นักลงทุนสัมพันธ์

PSTC Leader in Power Supply Solution
and Renewable Energy

งบการเงินล่าสุด ดูทั้งหมด

รายงานประจำปี

ดูทั้งหมดปี 2561  ไตรมาสที่ 3
ปี 2560  สรุปงบการเงิน
ปี 2559  สรุปงบการเงิน
รายงานประจำปี 2560
รายงานประจำปี 2559
รายงานประจำปี 2558
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ดูทั้งหมด

แบบ56-1

ดูทั้งหมดรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ประจำปี 2560
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ล่าสุด ดูทั้งหมด

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เรื่องการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และจ่ายเงินปันผล (แก้ไข3)
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เรื่องการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และจ่ายเงินปันผล (แก้ไข2)
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561 (แก้ไข)
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12562 เรื่องการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และจ่ายเงินปันผล (แก้ไข)

ข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์


PSTC จับมือ `ไชน่า ปิโตรเลียมฯ` ก่อสร้างระบบขนส่งน้ำมันทางท่อภาคอีสาน อ่านเพิ่ม...
TPN ลงนามจ้าง CPP จากจีน 9,000 ล้านบาท สร้างท่อน้ำมันภาคอีสาน เล็งเชื่อมต่อถึงสปป.ลาว อ่านเพิ่ม...
นักลงทุนรายใหญ่จ่อควักเงินร่วมทุนผนึก BIGGAS บริษัทย่อย PSTC ลุยโครงการท่อน้ำมันส่วนขยาย อ่านเพิ่ม...
นักลงทุนรายใหญ่จ่อควักเงินร่วมทุนผนึก BIGGAS บริษัทย่อย PSTC อ่านเพิ่ม...

STOCK PST