นักลงทุนสัมพันธ์

PSTC Leader in Power Supply Solution
and Renewable Energy

งบการเงินล่าสุด ดูทั้งหมด

รายงานประจำปี

ดูทั้งหมดปี 2560  ไตรมาสที่ 2
ปี 2559  สรุปงบการเงิน
ปี 2558  สรุปงบการเงิน
รายงานประจำปี 2559
รายงานประจำปี 2558
รายงานประจำปี 2557
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ดูทั้งหมด

แบบ56-1

ดูทั้งหมดรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ประจำปี 2559
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ล่าสุด ดูทั้งหมด

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและการเพิ่มวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการเรื่อง การแก้ไขระยะเวลาการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (แก้ไข)
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการเรื่อง การแก้ไขระยะเวลาการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2560 เรื่อง การเข้าลงทุนในกิจการอื่น การเพิ่มทุน การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 (แก้ไข)

ข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์


PSTC อวดกำไร Q2/60 โต 177.41% มาที่ 13.67 ลบ. หลังรายได้ขายไฟพุ่ง อ่านเพิ่ม...
PSTC ชิงเค้ก SPP Hybrid ดันPPA ตามเป้า 100 MW อ่านเพิ่ม...
PSTC กำไร Q2 “ออล์ไทม์ไฮ”! จ่อบันทึกรายได้โรงไฟฟ้าเต็มสูบ อ่านเพิ่ม...
PSTC ลุ้นสิ้นปี 60 เดินเครื่องโรงไฟฟ้ามากกว่าเป้า 35.60 MW คืบแผนเข้าลงทุนกว่า 50 % อ่านเพิ่ม...

STOCK PST