นักลงทุนสัมพันธ์

PSTC Leader in Power Supply Solution
and Renewable Energy

งบการเงินล่าสุด ดูทั้งหมด

รายงานประจำปี

ดูทั้งหมดปี 2560  ไตรมาสที่ 3
ปี 2559  สรุปงบการเงิน
ปี 2558  สรุปงบการเงิน
รายงานประจำปี 2559
รายงานประจำปี 2558
รายงานประจำปี 2557
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ดูทั้งหมด

แบบ56-1

ดูทั้งหมดรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ประจำปี 2559
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ล่าสุด ดูทั้งหมด

หุ้นเพิ่มทุนของ PSTC เริ่มซื้อขายวันที่ 4 ธันวาคม 2560
แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)
แจ้งผลการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่นักลงทุนเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ครั้งที่ 1
การเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้ลงทุนและผลการจองซื้อหุ้น

ข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์


PSTC อวดกำไร Q2/60 โต 177.41% มาที่ 13.67 ลบ. หลังรายได้ขายไฟพุ่ง อ่านเพิ่ม...
PSTC ชิงเค้ก SPP Hybrid ดันPPA ตามเป้า 100 MW อ่านเพิ่ม...
PSTC กำไร Q2 “ออล์ไทม์ไฮ”! จ่อบันทึกรายได้โรงไฟฟ้าเต็มสูบ อ่านเพิ่ม...
PSTC ลุ้นสิ้นปี 60 เดินเครื่องโรงไฟฟ้ามากกว่าเป้า 35.60 MW คืบแผนเข้าลงทุนกว่า 50 % อ่านเพิ่ม...

STOCK PST