ธุรกิจของเรา

PSTC Leader in Power Supply Solution
and Renewable Energy

ระบบสำรองไฟฟ้ากระแสสลับ

          ระบบสำรองไฟฟ้ากระแสสลับ มีอุปกรณ์หลัก คือ อุปกรณ์สำรองไฟฟ้าและปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ (Uninterriptible Power Supply หรือ UPS) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ประกอบด้วย วงจรแปลงไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรง (Recifier) แบตเตอรี่ (Batter) วงจรแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (Inverter) โดยบริษัทเป็นผู้นำเข้าและเป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยสำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้าและปรับแรงดันอัตโนมัติตรา เดลต้า (DELTA) จากบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (ไต้หวัน)