ธุรกิจของเรา

PSTC Leader in Power Supply Solution
and Renewable Energy

ระบบตรวจวัดและจัดการสภาพแวดล้อม

          เป็นระบบที่อยู่ภายใต้การพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์ของบริษัท โดยจะทำหน้าที่ตรวจวัด ประมวลผล เก็บข้อมูล และแสดงผลสภาวะของระบบรวมถึงสิ่งแวดล้อมต่างๆ อาทิเช่น สถานะการทำงานของอุปกรณ์และระบบต่างๆ แรงดันไฟฟ้าประจุของแบตเตอรี่ ความชื้น อุณหภูมิ ควันไฟ รวมถึงระบบตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ เป็นต้น โดยหลังจากที่อุปกรณ์ตรวจวัดได้ทำหารตรวจวัดค่าต่างๆ แล้ว ก็จะส่งค่าดังกล่าวไปยังอุปกรณ์เก็บข้อมูลและแสดงผล พร้อมกับทำการแจ้งเตือนทางโทรศัพท์เคลื่อนที่หรืออีเมลล์ของผู้ดูแลระบบโดยอัตโนมัติ