ธุรกิจของเรา

PSTC Leader in Power Supply Solution
and Renewable Energy

ระบบประหยัดพลังงาน

         เป็นธุรกิจที่บริษัทได้ขยายธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการด้านการประหยัดพลังงานขององค์กรต่างๆ โดยบริษัทจะทำการศึกษาลักษณะการใช้พลังงานของผู้ว่าจ้าง และทำการออกแบบ เลือกอุปกรณ์ และนำเสนอระบบประหยัดพลังงานที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า อาทิเช่น ระบบเปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าอัตโนมัติ ระบบหลอดไฟแอลอีดี (LED) หรือระบบปั๊มความร้อน (Heat Pump) เป็นต้น